Görsel ve Yazılı Medya Analizi

Kurumların medyada nasıl yer bulduklarını görebilmeleri için medya takibi nasıl ki vazgeçilemez bir ihtiyaç ise, medya aracılığıyla nasıl bir algı yarattıklarını ölçümlemek de medya stratejilerinin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde temel noktadır.

Medya analizleri, PR faaliyetlerinize ayna tutar…
Kurumun ve rakiplerinin medya aracılığı ile algıları nasıl ve ne kadar yönetebildiğini ve nasıl bir seyir izlediğini ortaya koyan medya analizleri, aynı zamanda medya stratejilerine kaynak oluşturan önemli ipuçları sunar.

  • Markanız medyaya nasıl yansıyor?
  • Hedef kitleniz bu yansımalardan nasıl etkileniyor?
  • Rakipleriniz medya yansımalarıyla nasıl bir algı yaratıyor?
  • Kurumunuz hangi mecralarda daha yoğun ilgi görüyor, hangi yayınlarda yansımanız düşük?
  • Basın mensupları, kurumunuza ne kadar ilgi gösteriyor? Ya da rakiplerinize?

Kurumların medya yansımalarının karnesi niteliğindeki Medya Analizi raporlarında, temel analiz verileri sunulur. Standart medya analizlerinde, markanın veya rakiplerinin hangi mecralarda ne kadar ve nasıl yansıma buldukları, basın haberleri ile hedef kitleye ne kadar erişim sağladıkları, markanın medya yansımalarının önceki dönemlere göre nasıl bir seyir izlediği, köşe yazarlarının markayı nasıl değerlendirdiği vb. pek çok veri, istatistiksel bilgiler ile desteklenerek sunulur.

Standart medya analizlerinde medya yansımaları, hem nicelik hem de nitelik bakımından ayrı ayrı analiz edilir. Pek çok bileşenin bir arada değerlendirilmesi yoluyla hazırlanan analiz, sadece tek kritere odaklanan raporlarda karşılaşılan yanılsamaları ortadan kaldırır ve kurumlar için sağlıklı bir değerlendirme imkânı sağlar.

Standart medya analizleri, kurumların iletişim faaliyetlerinin medya kanadında ne kadar başarı sağladığına ilişkin objektif veriler sunduğu gibi, kontrolsüz yayınlanan haberlerin markayı nasıl ve kadar etkilediğini de ortaya koyar. Kolay okunan istatistiksel verileri içeren analiz raporları, hem iletişim uzmanlarının stratejilerini belirlemeye kaynak oluşturur hem de yansımaların ölçümlemelerini değerlendirerek, yeni taktikler oluşturmalarına katkıda bulunur.