Siyasi Danışmanlık

Siyasi danışmanlık hizmetlerimizde müşterimizin ihtiyaçlarına göre;

 • Müşterimizin siyasal hedefinin belirlenmesi
 • Siyasi hedefe ulaşmak için stratejik yol haritası oluşturulması
 • Güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi
 • Güçlü yönlerin ön plana çıkarılması zayıflıkların kontrol altına alınması
 • Müşterimizin imaj ve algısını geliştirecek söylemler ve çalışmalar hazırlanması
 • Müşterimizin kamuoyunda bıraktığı izlenim ve seçmenle etkileşimi üzerinde ayrıntılı raporlar hazırlanması
 • Seçim bölgesi ile ilgili demografik, sosyolojik ve siyasal verilerin değerlendirilmesi ve raporlanması
 • Müşterimizin potansiyel kriz alanlarının saptanması Bu kriz konularının önceden tespit edilip yönetilmesi ve olası krizlerin önüne geçilmesine katkı sağlanması
 • Periyodik olarak seçim bölgesi ve ülke gündemindeki siyasi gelişmelerin yorumlanması
 • Parti içi, parti dışı rakip analizleri
 • Siyasi gelişmeler ışığında gelecek senaryolarının hazırlanması